Blog

39
Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb
Finanční správa zveřejnila dne 11. října 2017 na svých webových stránkách informaci, která poskytuje přehled daňových povinností pro účastníky transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby, a to prostřednictvím internetových platforem (jako je například služba nabízející krátkodobý pronájem - Airbnb).
38
Legislativní novinky 9/2017
Obsahem zářijového vydání měsíčníku Účetnictví v praxi byly legislativní aktuality, jež mohly být k datu 1. 9. 2017 v rámci monitoringu oblasti daňové odbornou veřejností zaregistrovány.
37
Legislativní novinky 7 - 8/2017
Letní dvojčíslo časopisu Účetnictví v praxi seznámilo čtenáře především s novinkami, které přinesl dlouho očekávaný daňový balíček, a dále v této souvislosti také s informacemi vydanými Finanční správou.
36
Uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vydalo GFŘ informaci, jejímž cílem je seznámení odborné veřejnosti se změnami v oblasti uplatňování DPH u společníků společnosti, které přinesla nová právní úprava s účinností od 1. 7. 2017.
35
Zpráva podle zemí – COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING „CbCR“
Dne 16. 8. 2017 byla Senátem schválena novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Novela rozšiřuje v České republice okruh automaticky vyměňovaných informací v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní. Tento příspěvek tak poskytuje bližší informace o této nové povinnosti dotýkající se vybraných českých členských entit.
34
Zvýšení minimální mzdy
S účinností od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení minimální měsíční mzdy ze současných 11.000 Kč na 12.200 Kč, a to při plném úvazku.