Blog

36
Uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vydalo GFŘ informaci, jejímž cílem je seznámení odborné veřejnosti se změnami v oblasti uplatňování DPH u společníků společnosti, které přinesla nová právní úprava s účinností od 1. 7. 2017.
35
Zpráva podle zemí – COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING „CbCR“
Dne 16. 8. 2017 byla Senátem schválena novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Novela rozšiřuje v České republice okruh automaticky vyměňovaných informací v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní. Tento příspěvek tak poskytuje bližší informace o této nové povinnosti dotýkající se vybraných českých členských entit.
34
Zvýšení minimální mzdy
S účinností od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení minimální měsíční mzdy ze současných 11.000 Kč na 12.200 Kč, a to při plném úvazku.
33
Benefit pro zaměstnance osvobozený od daně z příjmů
Generální finanční ředitelství vydalo sdělení k zákonu č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.
32
Tisková zpráva GFŘ k elektronickému podání
GFŘ aktualizovalo seznam podání, u kterých poplatník nebude automaticky sankcionován pokutou ve výši 2.000 Kč v případě, že učiní podání vybraných přiznání jinak, než elektronicky.
31
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH
Novela zákona o dani z přidané hodnoty schválená v rámci tzv. daňového balíčku přinese s účinností od 1. 7. 2017 řadu změn. Jako reakci na vybrané změny zveřejnilo Generální finanční ředitelství na webových stránkách Finanční správy ČR přehled informací, které se k vybraným ustanovením novely vztahují.