Blog

43
Legislativní novinky 12/2017
Obsahem dalšího příspěvku v sekci Legislativních novinek v měsíčníku Účetnictví v praxi jsou především novinky, o kterých informovala Finanční správa na svých webových stránkách. Exkurz do dílčích daňových problematik je doplněn krátkou zmínkou o uzavřených příspěvcích projednávaných v rámci Koordinačního výboru.
42
Nález Ústavního soudu ve věci EET
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byl předmětem řízení před Ústavním soudem, který v souvislosti s posuzováním návrhu poslanců na zrušení tohoto zákona dospěl k několika zásadním rozhodnutím.
41
Legislativní novinky 11/2017
S novým vydáním měsíčníku Účetnictví v praxi se nabízí další přehled aktualit, které by neměly uniknout pozornosti v naší odborné praxi. Za poslední měsíc jsme mohli zaregistrovat především velké množství informací a metodických pokynů zveřejňovaných na webových stránkách Finanční správy, jejichž průřez je obsahem následujícího příspěvku.
40
Legislativní novinky 10/2017
Měsíčník Účetnictví v praxi zveřejnilo náš příspěvek, který čtenářům přináší informaci k nové povinnosti, jež se dotýká nadnárodních skupin podniků, tzv. Zprávě podle zemí (Country by Country Reporting). Za zmínku stojí také vývoj v oblasti judikatury Nejvyššího správního soudu.
39
Daňové povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb
Finanční správa zveřejnila dne 11. října 2017 na svých webových stránkách informaci, která poskytuje přehled daňových povinností pro účastníky transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby, a to prostřednictvím internetových platforem (jako je například služba nabízející krátkodobý pronájem - Airbnb).
38
Legislativní novinky 9/2017
Obsahem zářijového vydání měsíčníku Účetnictví v praxi byly legislativní aktuality, jež mohly být k datu 1. 9. 2017 v rámci monitoringu oblasti daňové odbornou veřejností zaregistrovány.