Blog

04
Opatření v daňové oblasti k 9.4.2020
V souvislosti s aktuální situací způsobenou virovou pandemií realizuje česká vláda různá opatření, která mají oslabit negativní dopady na daňové subjekty. Jelikož byla tato opatření zaváděna narychlo a různou formou a dochází v mediích i ze strany vládních představitelů často k jejich nepřesné či účelové interpretaci, shrnujeme nejdůležitější skutečnosti.
03
Legislativní novinky 3/2020
V březnovém příspěvku pro Účetnictví v praxi se Honza Brantl zabýval aktuálním stavem novelizací daňových předpisů. Krátce také zmínil novou interpretaci Národní účetní rady pro vykazování výzkumu a vývoje.
02
Legislativní novinky 2/2020
V únorovém čísle časopisu Účetnictví v praxi si můžete přečíst legislativní novinky Jirky Dolejše. Tentokrát na téma Quick Fixes a dále také na téma odčitatelné položku na výzkum a vývoj.
01
Legislativní novinky 1/2020
Pro lednové číslo časopisu Účetnictví v praxi připravila kolegyně Milena Drábová příspěvek ohledně legislativních novinek zejména v oblasti DPH.