Blog

53
Pozvánka na obchodní snídani
Ve spolupráci s kolegy z advokátní kanceláře Paděra, Rada & partneři a Pražské znalecké kanceláře si vás dovolujeme pozvat na povídání o možných úskalích prodeje firmy. V pátek 30. listopadu se při šálku kávy dozvíte informace o právních a daňových aspektech prodeje, ocenění firmy a průběhu akvizičního procesu. Těšíme se na vaši účast!
52
Legislativní novinky 10/2018
Říjnový úvodník v časopisu Účetnictví v praxi přinesl další díl plánované novely daňových zákonů pro rok 2019. Tentokrát jsme zmínili změny daňového řádu, zákona o spotřebních daních a zákona o dani z hazardních her.
51
Legislativní novinky 09/2018
V zářijovém úvodníku měsíčníku Účetnictví v praxi jsme navázali na předchozí číslo s druhou částí příspěvku pojednávající o plánované novelizaci daňových předpisů od roku 2019.
50
Legislativní novinky 07 - 08/2018
V letním dojčísle časopisu Účetnictví v praxi se kolega Jan Brantl věnoval doporučení z dílny Ministerstva financí k účtování digitálních měn. Příspěvek dále čtenáře seznamuje s některými plánovanými změnami v daňových předpisech od roku 2019.
49
Legislativní novinky 06/2018
V červnovém čísle časopisu Účetnictví v praxi jsme se zabývali zamyšlením na dopady nepřijetí adaptačního zákona k GDPR. Dále je v příspěvku zmíněna novela daňového řádu v souvislosti s implementací směrnice DAC 5 a nová interpretaci Národní účetní rady.
48
Legislativní novinky 05/2018
Přehled květnových legislativních novinek publikovaných v měsíčníku Účetnictví v praxi nabízí čtenářům především aktuality z oblasti daňové. Článek reflektuje na novinky zveřejněné na stránkách Finanční správy, dále poskytuje monitoring stavu v oblasti novelizace vybraných daňových zákonů a judikatury Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě podává přehled vybraných příspěvků, které byly v rámci projednávání na Koordinačním výboru uzavřeny bez rozporu.