Přeshraniční spolupráce

Díky mezinárodnímu propojení s partnerskými poradenskými kancelářemi nabízíme klientům odbornou podporu při jejich obchodních aktivitách mimo Českou republiku. V regionu střední Evropy nabízíme komplexní portfolio daňového, účetního a právního poradenství.

Naší výhodou je unikátní spojení daňových, účetních a právních služeb pod jednou střechou, které nám umožňuje spolehlivě posoudit veškeré konsekvence plánovaných obchodních aktivit z lokální i mezinárodní perspektivy.

Daňové poradenství

Nabízíme profesionální daňové poradenství pro fyzické a právnické osoby ve všech daňových oblastech.

Poskytujeme odbornou podporu při řešení běžných obchodních aktivit i při plánování strategických operací v rámci přeměn podniků.

Jsme schopni zabezpečit kompletní poradenský servis v daňové oblasti a být partnerem při řešení jakýchkoliv daňových otázek.

Transakční poradenství

Zajistíme podporu klientovi při M&A projektech (přeměnách společností, akvizicích, prodejích či vkladech obchodního závodu).

Společně s partnery poskytujeme komplexní službu včetně právního poradenství a oceňování. 

Připravíme analýzu relevantních dat, aby klient obdržel potřebné informace, díky kterým bude moci správně rozhodnout o plánované transakci.

V rámci daňové due diligence identifikujeme daňová rizika spojená s předmětem akvizice.

Outsourcing účetních procesů

Nabízíme účetní poradenství v oblasti nastavení interních procesů a účetního systému, zpracování statutárních a manažerských výkazů, reportingu atd.

Malým a středním firmám zajistíme komplexní agendu finančního a mzdového účetnictví včetně personalistiky.

Využíváme moderní technologie tak, aby outsourcing účetnictví a mezd vedl ke snížení nákladů a administrativní zátěže a nebrzdil klienta v jeho podnikatelských aktivitách.

Pro naši práci využíváme moderní cloudové systémy ESO 9 a  REPORTING.CZ.

Auditorské služby

Provádíme statutární audit dle legislativního rámce ČR včetně dalších ověřovacích služeb.

Zajišťujeme účetní due diligence,  klientům radíme při optimalizaci jejich účetních procesů a vnitřních kontrol i při zavádění informačních systémů.