22.08.2017­ / Lenka Froschová

Zvýšení minimální mzdy

S účinností od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení minimální měsíční mzdy ze současných 11.000 Kč na 12.200 Kč, a to při plném úvazku. Při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak vzroste minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč. O této změně rozhodla vláda schválením návrhu předloženým ministryní práce Michaelou Marksovou. Realizuje tak záměr uvedený v Programovém prohlášení, jehož dílčím cílem je navyšování minimální mzdy k hranici 40 % průměrné mzdy.  

Informace je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Platnost od 1. 8. 2013 1. 1. 2015 1. 1. 2016 1. 1. 2017 1. 1. 2018
Měsíční mzda 50,60 Kč 55 Kč 58,70 Kč 66 Kč  73,20 Kč
Hodinová mzda 8 500 Kč 9 200 Kč 9 900 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč
22.08.2017  /  Lenka Froschová

Tento zpravodaj je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. Při zpracování zpravodaje se společnost Brantl & Partners snaží o maximální důslednost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Brantl & Partners nenese odpovědnost v případech, kdy budou informace použity k řešení jakéhokoliv problému konkrétní osoby, a nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, které budou na základě článků zpravodaje učiněny jakýmikoliv osobami.