Blog

47
Legislativní novinky 04/2018
Prostřednictvím dubnového vydání měsíčníku Účetnictví v praxi byl čtenářům poskytnut přehled situace v oblasti novelizace zákonů a judikatury.
46
Legislativní novinky 03/2018
Předmětem dalšího příspěvku v měsíčníku Účetnictví v praxi je především nastínění aktuální situace v oblasti elektronické evidence tržeb a dále také zmínka o judikátu z oblasti daně z přidané hodnoty, který snad napomůže k omezení případů vybrat daň „za každou cenu“ u subjektů, které jsou nevědomky zapleteny do podvodného jednání v oblasti DPH.
45
Legislativní novinky 02/2018
Únorový měsíčník Účetnictví v praxi poskytuje čtenářům informace týkající se například novely účetních předpisů, která je v účinnosti od 1. 1. 2018, nebo závěrů, jež vyplynuly ze stanovisek Generálního finančního ředitelství k projednávaným příspěvkům v rámci Koordinačních výborů.
44
Legislativní novinky 01/2018
První příspěvek v letošním roce v rámci lednového vydání měsíčníku Účetnictví v praxi jsme pro vás připravili seznam s novinkami, které nás, aniž bychom si většinou přáli, stále doprovázejí a někdy i překvapují.
43
Legislativní novinky 12/2017
Obsahem dalšího příspěvku v sekci Legislativních novinek v měsíčníku Účetnictví v praxi jsou především novinky, o kterých informovala Finanční správa na svých webových stránkách. Exkurz do dílčích daňových problematik je doplněn krátkou zmínkou o uzavřených příspěvcích projednávaných v rámci Koordinačního výboru.
42
Nález Ústavního soudu ve věci EET
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byl předmětem řízení před Ústavním soudem, který v souvislosti s posuzováním návrhu poslanců na zrušení tohoto zákona dospěl k několika zásadním rozhodnutím.